Kontakt
Ing. Jana Švédová

PR Manager
Phone: +420 236 163 111
E-Mail

Prostřednictvím našeho měsíčníku Mandantenbrief přinášíme aktuální informace o vývoji v oblasti práva, daní a hospodářství v České republice.

Mandantenbrief poskytuje odborné pohledy i praktické komentáře, a to nejen k nově přijatým novelám, vzorům, postupům, standardům či trendům ovlivňujícím praxi v uvedených oblastech na poli domácím i mezinárodním.

Vychází v české a německé jazykové mutaci, a od března 2016 i v anglické mutaci.

Chcete-li si objednat pravidelné oznámení o elektronické publikaci včetně obsahu či zasílání kompletního čísla ve formátu PDF na Váš e-mail, napište nám. 

Obsah newsletteru a odborných informací na webových stránkách je duševním vlastnictvím společnosti Rödl & Partner a vztahuje se na něj autorské právo. Newsletter lze stahovat, tisknout nebo kopírovat pouze pro vlastní potřebu. Jakékoli změny, rozmnožování, poskytování newsletteru nebo jeho částí třetím osobám cestou online nebo offline vyžadují předchozí písemný souhlas společnosti Rödl & Partner.

LISTOPAD 2016

ŘÍJEN 2016

ZÁŘÍ 2016

ČERVENEC - SRPEN 2016

ČERVEN 2016

KVĚTEN 2016

DUBEN 2016

BŘEZEN 2016

ÚNOR 2016

LEDEN 2016