27.10.2013 omistas sertifitseerimisettevõte Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd Rödl & Partner OÜ-le ISO 9001:2008 kvaliteedi juhtimissüsteemi sertifikaadi. Sertifikaadi käsitlusala hõlmab raamatupidamisteenuseid, palga- ja personaliarvestust ning maksunõustamist. Standardile ISO 9001:2008 vastav kvaliteedijuhtimissertifikaat tõendab, et Rödl & Partner OÜ on juurutanud rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedijuhtimissüsteemi. Rödl & Partner OÜ teenused vastavad klientide esitatud kvaliteedinõuetele ja teenuseid tehakse vastavalt kehtestatud regulatsioonidele ja seadusandlusele. Rödl & Partner OÜ kvaliteedijuhtimissüsteemi eesmärgiks on klientide rahulolu tõstmine ja juhtimissüsteemi parendatakse pidevalt. 

ISO 9001 on rahvusvaheline standard, mis määrab kindlaks kvaliteedijuhtimissüsteemi baasnõuded. ISO 90012008 sertifikaat tõendab süsteemi efektiivsust ning tähendab kliendile usaldusväärset kinnitust, et ettevõte on rakendanud kõik vajalikud kvaliteedi tagamise meetmed võetud kohustuste tagamiseks.

Keskkonnapoliitika põhimõtted

Meie kvaliteedijuhtimissüsteemi toetab keskkonnahoidlik tegevus, millest lähtume töötajasõbraliku, tervisliku ja keskkonnasäästliku töökeskkonna arendamisel ning mis on aluseks efektiivselt toimiva majanduskeskkonna ja jätkusuutliku ühiskonna loomisel. Seetõttu järgib ka Rödl & Partner oma töötajate väärtushinnangute kujundamisel ja igapäevategevuses vastutustundliku töö ja keskkonnahoiu põhimõtteid. 14. mail 2015.a. omistas Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon Rödl & Partner OÜ’le Euroopa Rohelise Kontori tunnistuse.