Rödl & Partner on monipuolinen tilintarkastukseen, kirjanpitoon, verotukseen, juridiikkaan sekä liiketoimintaan liittyviä neuvontapalveluja tarjoava yritys.

Autamme asiakkaitamme pääasiassa suorien investointien toteuttamisessa eripuolilla maailmaa. Asiakkaamme ovat pääasiassa pk-yrityksiä sekä näiden ulkomaisia tytäryhtiöitä ja lisäksi hoidamme myös asiakkaidemme kansainvälisiä projekteja. Useat asiakasyrityksistämme ovat kansainvälisiä omistajajohtoisia yrityksiä. 

Rödl & Partner perustettiin 1977 Etelä-Saksassa ja on kehittynyt 49 maassa toimivaksi sekä yhteensä 106 toimistoa käsittäväksi yritykseksi. Rödl & Partnerin tuotto jakautuu miltei tasavertaisesti kolmen päätoimialan kesken: 34 % liiketuloista on peräisin tilintarkastuksesta, 33 % juridisesta konsultoinnista ja 27 % veropalveluista. Muut tulot ovat peräisin kirjanpitoon liittyvistä neuvontapalveluista. 

Rödl & Partner on Saksan kuudenneksi suurin tilintarkastusyritys ja kuudenneksitoista suurin juridisia palveluja tarjoava yritys. Globaalilla tasolla juridisia palveluja tarjoavia toimistoja johtaa erillinen saksalaisten asianajajien sekä lakimiesten muodostama kommandiittiyhtiö. Eräs oleellinen periaate on ajatus siitä, että yritys muodostuu integroiduista osakkaista eikä edustajista tai franchising-verkostosta.

  Kaikialla maailmassa
Toimistoja 106
Työntekijöitä 4200
Asianajajia 422
Auktorisoituja tilintarkastajia 260
Verotusasiantuntijoita 396
Toimiala-/tietohallintoasiantuntijoita 261