Contact
Ilpo Seppälä

Puhelin: +358 (0)9 696 222 12

Varatuomari, Senior Counsel


 
Koulutus
1967-           Varatuomari
1965             Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin Yliopisto
 
Kokemus
2013-           Senior Counsel, Asianajotoimisto Rödl & Partner Oy
1999-2013    Asianajaja, Senior Counsel, Asianajotoimisto Heikkilä & Co Helsinki Oy
1999-1974    Osakas, Asianajaja, Asianajotoimisto Seppälä & Wasenius Oy
1973-1966    Lakimies, Kansallisosakepankki
 
Kielitaito
Työkielet: suomi, englanti, ruotsi,
 
Luottamustoimet
1995-2000    Shefield Heat & Power Ltd. (UK), hallituksen jäsen
1995-2000    Suomen Asianajajaliitto, valtuuskunnan jäsen
1981-2000    Kansallisosakepankki, sittemmin Merita ja Nordea, sivukonttorin valvoja
 
Jäsenyydet
Suomen Lakimiesliitto
 
Ilpolla on pitkä ja monipuolinen kokemus liikejuridiikan eri osa-alueilta. Ilpo on uransa aikana toiminut muun muassa pesänhoitajana lukuisissa, laajoissa konkurssipesissä sekä toiminut useiden kotimaisten yhtiöiden neuvonantajana ja hallituksen jäsenenä.
 
Ilpolla on myös mittava kokemus erilaisista yritysjärjestelyistä sekä riidanratkaisusta eri oikeusasteissa sekä välimiesmenettelyssä.


Erikoisosaaminen:
yhtiöoikeus, yritysjärjestelyt, riidanratkaisu, konkurssit ja yrityssaneeraukset