Kontaktas
Toma Šakytė

Phone: +370 (5) 212 35 90
E-Mail

Teisininkė

 
Išsilavinimas

2010 m.                        Žemaitės gimnazija, Lietuva
2010–2015 m.               Teisės magistro laipsnis, Vilniaus universitetas, Lietuva
2013–2014 m.               Teisės magistro laipsnis, Freiburgo universitetas
 
Darbo patirtis
2011–2012 m.                 Vilniaus universiteto teisės klinika, Lietuva
2012 m.
sausis–balandis               Vilniaus apygardos prokuratūra, Lietuva
2014 m. vasaris–birželis  Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai, Lietuva
2014 m. – šiuo metu        Rödl & Partner, Vilnius

Specializacija

 • Darbo teisė
 • Kolektyvinė darbo teisė (kolektyvinės derybos, kolektyvinės sutartys)
 • Įmonių teisė
 • Tiesioginės užsienio investicijos
 • Maisto prekių ženklinimas

Kalbos
Lietuvių, vokiečių, anglų
 
Narystė
ELSA (Europos studentų teisininkų asociacija)
 
Sėkmingi projektai

 • Konsultavimas maisto  teisės klausimais, 2014 m.
 • Europoje gerai žinomos mažmeninės prekybos įmonės konsultavimas produktų ženklinimo klausimais, 2014–2015 m.
 • Gerai žinomos Vokietijos turto administravimo įmonės konsultavimas teisės klausimais bei pagalba rengiant sutartis, 2014–2015 m.

Publikacijos

 •  „Europos Sąjungoje įgytos akademinės ir profesinės kvalifikacijos pripažinimas”, Mano Europa. Mano teisės, 2013 m.
 • „Eurobeitrittsland Litauen – Die Rückkehr des Baltischen Tigers” (lt. Lietuva – euro zonos šalis kandidatė. Baltijos tigro sugrįžimas), IWB Internationales Steuer - und Wirtschaftsrecht Nr. 16, 2014 m.
 • „Der Gang zum Notar – Jetzt auch bei der Übertragung von Geschäftsanteilen” (lt. Notaro paslaugos: dabar ir perleidžiant akcijas), leidinys – Baltikumsbrief, 2014 m. lapkritis
 • „Sammelklage: der schnelle Weg zum Recht oder Gefahr für Unternehmen?” (lt. Grupės ieškinys: greitas kelias teisingumo link ar grėsmė įmonėms?), leidinys – Baltikumsbrief, 2015 m. vasaris
 • „Investmentbedingungen im Einzelnen. Litauen” (lt. Investavimo sąlygos išsamiai. Lietuva), leidinys – Baltikumsbrief, 2015 m. vasaris
 • „Darbo ginčai dėl kolektyvinėse sutartyse numatytų darbuotojų ekonominių ir socialinių garantijų nevykdymo”, Vilniaus Universitetas, Magistro darbas, 2015 m. balandžio mėn.
 • „Mit Bargeld zum Notar” (lt. Su grynaisiais pinigais pas notarą), leidinys – Baltikumsbrief, 2015 m. vasaris
 • „Erwerb von EE-Projektgesellschaften in Litauen” (lt. Atsinaujinančios energetikos projektus vykdančių bendrovių įsigijimas Lietuvoje), E|nEws, 2015 m.
 • „National non-food products‘ labelling requirements” (lt. Nacionaliniai ne maisto produktų ženklinimo reikalavimai), Rödl & Partner leidinys, 2015 m.

Konferencijos

 • Konferencija / konkursas: „Klipp & klar”, Goethe institutas: „Oro transporto keleivių teisės”, pranešėja, Vilnius, 2011 m.
 • Konferencija Lietuvos Respublikos Seime „Mano Europa. Mano teisės”: „Europos Sąjungoje įgytos akademinės ir profesinės kvalifikacijos pripažinimas”, pranešėja, Vilnius, 2013 m.
 • Tarpdisciplininiai vasaros kursai Rostoke „Überwachung und Gesellschaft” (lt. „Stebėsena ir visuomenė). Pranešimas „Datenschutz in Litauen” (lt. „Duomenų apsauga Lietuvoje”), pranešėja, Rostokas, 2014 m.