Kontakt
Prof. nadzw. dr hab. Marcin Jamroży

doradca podatkowy, radca prawny
Partner
Phone: +48 22 244 00 20
E-Mail

Na tej stronie znajdą Państwo wypowiedzi i komentarze na temat działalności firmy Rödl & Partner. Tu także mogą Państwo znaleźć wypowiedzi naszych pracowników.

Luty 2017

25.02.2017 | Rzeczpospolita

Najgorsze warunki pogodowe nie uzasadnią nagminnych spóźnień do pracy

wywiad z Michał Prokop, manager i adwokat Warszawa Rödl & Partner ›››

 
22.02.2017 | Rzeczpospolita

Umowa spółki osobowej a dokumentacja podatkowa

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, radca prawny Warszawa doradca podatkowy Warszawa Rödl & Partner, Anna Główka, radca prawny w Rödl & Partner ›››

 
17.02.2017 | Rzeczpospolita

Można ustalić wynagrodzenie w kwocie netto

Ustalenie wynagrodzenia w kwocie netto nie narusza zasad polskiego prawa pracy, a w szczególności art. 18 § 2 i art. 87 Kodeksu pracy.

Michał Prokop, manager i adwokat Warszawa Rödl & Partner Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
17.02.2017 | Rzeczpospolita

Dziennik budowy jako dowód w procesie

Dziennik budowy nie stanowi dokumentu urzędowego w rozumieniu kodeksu postępowania cywilnego, nie korzysta również z mocy dowodowej. Jego urzędowy charakter przejawia się tylko w tym, że właściwy organ wydaje inwestorowi sformalizowany wzorzec, który jest wypełniany treścią w toku procesu budowlanego.

Karolina Sieraczek radca prawny Wrocław Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
10.02.2017 | Rzeczpospolita

SN: czynność prawna z „samym sobą” jest nieważna

Nieważna jest czynność prawna dokonana przez osobę działającą jako pełnomocnik fundacji z samym sobą – jako osobą fizyczną. Nie ma przy tym znaczenia, kto tę osobę fizyczną reprezentuje – istotna jest tożsamość osoby jako strony czynności.

Tomasz Pleśniak, senior associate i radca prawny Wrocław Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
10.02.2017 | Rzeczpospolita

Doręczanie odpisów pism rozszerzających powództwo

Odpis pisma procesowego zawierającego rozszerzenie powództwa, wniesionego w toku procesu przez profesjonalnego pełnomocnika strony, powinien być doręczony za pośrednictwem sądu.

Agnieszka Kosińska, radca prawny Wrocław Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
7.02.2017 | Rzeczpospolita

Czy pracownik musi się zgodzić na zmianę miejsca wykonywania pracy?

Zmiana miejscowości, w której zatrudnieni mają wykonywać pracę, wymaga ich zgody – wyrażonej w porozumieniu albo uzyskanej w drodze wypowiedzenia zmieniającego.

Dobrawa Szymlik-Aksamit, radca prawny Warszawa Rödl & Partner. ›››

 
3.02.2017 | Rzeczpospolita

Nieważność umowy o pracę z menedżerem

Nieważna jest umowa ustalająca warunki zatrudnienia z członkiem zarządu spółki z o.o., przy zawarciu której członek rady nadzorczej nie posiadał upoważnienia wyrażonego w uchwale rady nadzorczej.

Jarosław Kamiński, senior associate i adwokat Warszawa Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
3.02.2017 | Rzeczpospolita

Przedawnienie roszczeń wobec członka zarządu spółki z o.o.

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o. jest odpowiedzialnością odszkodowawczą z tytułu czynów niedozwolonych. Roszczenia z tego tytułu przedawniają się z upływem 3 lat. Bezskuteczności egzekucji w rozumieniu nie ogranicza się wyłącznie do negatywnego rezultatu zakończonego postępowania egzekucyjnego, ale polega także na wykazaniu, że stan majątkowy spółki nie pozwala na zaspokojenie jej wierzyciela, o czym wierzyciel może powziąć wiadomość także w inny sposób.

Gabriela Izworska, prawnik Kraków Rödl & Partner. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
Luty 2017 | Monitor Podatkowy

Zapłata przez inwestora wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy a koszty uzyskania przychodów

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
Luty 2017 | Monitor Podatkowy

Opodatkowanie zysku przekazanego na kapitał zapasowy spółki z o.o. przed 1.1.2015 r. w razie przekształcenia jej w spółkę niebędącą osobą prawną

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

Styczeń 2017

27.01.2017 | Rzeczpospolita

Obowiązek ubezpieczenia społecznego wspólnika spółki jawnej

Monika Spotowska, adwokat, doradca podatkowy, Senior Associate, biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
25.01.2017 | Rzeczpospolita

PIT: Zaliczki od dużego dochodu już bez kwoty wolnej

Opinia ekspercka do artykułu: Monika Spotowska, adwokat, doradca podatkowy, Senior Associate, biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
20.01.2017 | Rzeczpospolita

Skutki powództwa o zapłatę przeciwko poręczycielowi przed upływem terminu zastrzeżonego w umowie poręczania - wyrok SN

Marta Wiśniewska, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
20.01.2017 | Rzeczpospolita

Wierzyciel ma prawo żądać sankcji dla członka zarządu spółki - wyrok SN

Sylwia Dąbrowska-Pacan, adwokat biuro Rödl & Partner Warszawa. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
13.01.2017 | Rzeczpospolita
 
13.01.2017 | Rzeczpospolita

Kiedy upadły nie może być stroną postępowania

Jarosław Hein, adwokat, doradca podatkowy i Associate Partner biuro Rödl & Partner Gliwice. Artykuł ukazał się w rubryce "prawo gospodarcze". ›››

 
Styczeń 2017 | Gazeta Samorządu i Administracji

Jak zorganizować scentralizowany system rozliczania VAT w samorządzie

Łukasz Szczygieł, doradca podatkowy, biuro Rödl & Partner Kraków ›››

 
Styczeń 2017 | Monitor Podatkowy

Termin przechowywania dokumentów podatkowych z lat, w których podatnik poniósł stratę podatkową

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››

 
Styczeń 2017 | Monitor Podatkowy

Likwidacja nie w pełni umorzonych inwestycji w obcych środkach trwałych a koszty podatkowe

dr hab. Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa oraz Anna Główka, radca prawny biuro Rödl & Partner Warszawa. ›››