Kontakt
Zofia Kurek

Associate Partner
Phone: +48 22 696 28 00
E-Mail

Rödl & Partner jest jedną z wiodących firm doradczych pochodzenia niemieckiego świadczącą usługi w zakresie audytu finansowego, outsourcingu księgowości oraz outsourcingu kadr i płac, doradztwa podatkowego i prawnego, consultingu oraz doradztwa informatycznego. Firma Rödl & Partner została założona w 1977 roku w Norymberdze. Obecnie posiada 106 biur w 49 krajach i zatrudnia 4200 pracowników. Wspieramy przedsiębiorstwa realizujące bezpośrednie inwestycje zagraniczne na całym świecie. Naszymi klientami są głównie firmy średniej wielkości posiadające zagraniczne spółki zależne i realizujące międzynarodowe projekty. Wiele z nich to firmy rodzinne, działające na dużą międzynarodową skalę. Rödl & Partner reprezentowana jest we wszystkich ważnych centrach gospodarczych świata, a szczególnie silną pozycję rynkową zdobyła w Europie Środkowej, Wschodniej i Zachodniej oraz w Azji i USA.

  Na świecie W Polsce*
Biura 106 6
Pracownicy 4200 450
Pracownicy z tytułami zawodowymi 1227 139
Adwokaci/ radcy prawni 422 29
Biegli rewidenci 260 15
Doradcy podatkowi 396 30
Doradcy na rzecz przedsiębiorstw i konsultanci IT 261 21
Księgowe/i z uprawnieniami Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych   65

*Pracownicy posiadający dwa lub trzy tytuły zawodowe zostali wykazani w odpowiednich grupach zawodowych, ale w łącznym zestawieniu widnieją jako jedna osoba. Dlatego też łączna liczba pracowników z tytułami zawodowymi nie odpowiada sumie pracowników z tytułami zawodowymi w poszczególnych grupach. 

Liczba pracowników w Polsce, stan na 2.01.2017

Rödl & Partner w Polsce obejmuje następujące spółki:

  • Roedl Audit sp. z o.o.
  • Roedl Outsourcing sp. z o.o.
  • Roedl Consulting sp. z o.o.
  • Roedl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna sp.k.
  • IT Roedl Consulting sp. z o.o. sp.k.