Kontakt
Piotr Mrowiec

radca prawny
Associate Partner
Phone: +48 61 624 49 21
E-Mail

Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o OZE. Projekt zakłada odejście od obecnego systemu dotowania bieżącej produkcji energii ze źródeł odnawialnych na rzecz systemu aukcyjnego. Ten, kto zaoferuje najniższą cenę takiej energii, otrzyma gwarancję na jej zakup nawet przez 15 lat.

 • Jak nowe prawo wpłynie na strategię grup energetycznych?
 • Które sektory OZE zyskują, a które tracą na nowych przepisach?
 • Jak likwidacja waloryzacji stałej opłaty zastępczej wpłynie na opłacalność inwestycji?

To tylko wybrane pytania, na które odpowiedzą prelegenci forum „Inwestycje, zmiany prawne i finansowanie – hamulec czy bodziec dla zielonych inwestycji”, jakie odbędzie się w dniach 23-24.04.2014 w Warszawie.

Podczas forum nasz ekspert w zakresie energii odnawialnych, radca prawny Piotr Mrowiec, przedstawi wady i zalety planowanego systemu wsparcia OZE w Polsce na tle innych systemów w wybranych krajach Europy. Zapraszamy!

Program wystąpienia:

24.04.2014 r., godziny 10:00-11:00

Planowany system wsparcia w Polsce, na tle innych systemów w wybranych państwach: Niemcy, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania. Wady i zalety planowanego polskiego modelu wsparcia

Piotr Mrowiec / Rödl & Partner

1) Przegląd systemów wsparcia w wybranych krajach UE:

 • System wsparcia w Niemczech – koniec systemu FiT?
 • Włochy – w oczekiwaniu na grid parity.
 • Hiszpania – egzystencjalne problemy inwestorów w fotowoltaikę.
 • Wielka Brytania – cena gwarantowana i kontrakty różnicowe.

2) Atrakcyjność polskiego rynku OZE dla zagranicznych inwestorów

 • Mikrogeneracja.
 • Fotowoltaika.
 • Farmy wiatrowe.
 • Biogazownie.

3) Ochrona praw nabytych/inwestycji w toku branży OZE w Polsce, na przykładzie procedowania projektu ustawy o OZE, na tle zmian legislacyjnych w innych krajach Europy.

4) Wsparcie ze środków unijnych i krajowych atutem polskiej energetyki odnawialnej? 

Warszawa 23-24.04.2014
Hotel Polonia Palace
Al. Jerozolimskie 45

Pełen program forum "Odnawialne źródła energii 2014" znajdą Państwo tutaj

Dalszych informacji udziela: Piotr Mrowiec