Kontakt
Monika Spotowska

doradca podatkowy, Adwokat
Senior Associate
Phone: +48 22 244 00 56
E-Mail

Poszukiwanie nowych rynków zbytu dla oferowanych produktów powoduje m.in. dużą mobilność zatrudnianych pracowników. Wykonywana przez nich praca nabiera często międzynarodowego charakteru. Kwestie związane z poprawnym rozliczaniem pracownika wykonującego pracę w innym kraju, niż siedziba pracodawcy, nie należą jednak do łatwych i nastręczają wiele praktycznych problemów podatkowo-prawnych dla pracodawców. 

Program szkolenia "Aspekty podatkowe i ubezpieczeniowe pracowników oddelegowanych":

Część I

  • Regulacje prawne znajdujące zastosowanie do pracowników oddelegowanych. 
  • Ustalanie miejsca rezydencji podatkowej pracownika i miejsca opodatkowania jego wynagrodzenia za pracę

Część II

  • Aspekty ubezpieczeniowe oddelegowania pracowników
  • Specyficzne uregulowania w polskim prawie podatkowym i prawie ubezpieczeń społecznych dotyczące pracowników oddelegowanych

Organizator: Rödl & Partner

Terminy i lokalizacje spotkań "Aspekty podatkowe i ubezpieczeniowe pracowników oddelegowanych":

18.09.2015 - Gdańsk

Prelegent:
Monika Spotowska, Adwokat, doradca podatkowy, Senior Associate
Jacek Puszczewicz, Starszy konsultant podatkowy

Zaproszenie, program i formularz zgłoszeniowy: szkolenie "Aspekty podatkowe i ubezpieczeniowe pracowników oddelegowanych"

Zgłoszenia do dnia 20.09.2015 przyjmujemy:fax: + 48 58 520 27 20 lub  e-mail: marta.sikorska‎@‎roedl.pro .

23.09.2015 - Warszawa

Prelegent:
Monika Spotowska, Adwokat, doradca podatkowy, Senior Associate
Jacek Puszczewicz, Starszy konsultant podatkowy

Zaproszenie, program i formularz zgłoszeniowy: szkolenie "Aspekty podatkowe i ubezpieczeniowe pracowników oddelegowanych"

Zgłoszenia do dnia 18.09.2015 przyjmujemy: faksem + 48 22 696 28 01 lub mailowo joanna.dziel‎@‎roedl.pro .  

Koszt uczestnictwa, wszystkich wymienionych wyżej szkoleń wynosi: 200 zł + 23% VAT za osobę. / 100 zł + 23% VAT za osobę dla klientów Rödl & Partner

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona, a warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie mailem potwierdzenia o rejestracji. Wysłanie zgłoszeń jest także równoznaczne z akceptacją przetwarzania danych osobowych i kontaktowych do celów związanych ze szkoleniami jak również promocją usług spółek grupy Rödl & Partner.