Kontakt
Magdalena Tuszyńska

doradca podatkowy
Manager
Phone: +48 22 244 00 55
E-Mail

Michał Gosek

doradca podatkowy
Associate Partner
Phone: +48 61 624 49 39
E-Mail

Kontakt
Renata Papała

doradca podatkowy
Senior Associate
Phone: +48 32 721 24 12
E-Mail

Na szkoleniu omawiane będzie pojęcie cen transferowych w kontekście obowiązujących przepisów prawa podatkowego z uwzględnieniem aspektów praktycznych, w tym w szczególności w zakresie transakcji wysokiego ryzyka jak np. nabywania usług niematerialnych i ich odpowiedniego dokumentowania.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy specjalistów działów finansowych i księgowości (główni księgowi, kontrolerzy finansowi), a także kadrę managerską średniego i wyższego szczebla.

Na spotkaniu dowiedzą się Państwo, jakie są zagadnienia podatkowe z zakresu transakcji dokonywanych przez podmioty powiązane oraz uzyskają praktyczne informacje w zakresie odpowiedniego identyfikowania transakcji i ich dokumentowania w celu efektywnego zarządzania cenami transferowymi i minimalizacji związanego z tym ryzyka podatkowego.

Program spotkania Ceny transferowe w praktyce:

Podmioty powiązane – definicje, ustalanie powiązań w ramach grupy

  • Definicja podmiotów powiązanych na gruncie polskich przepisów podatkowych
  • Transakcje z podmiotami mającymi siedzibę w „rajach podatkowych”
  • Identyfikowanie transakcji

Wybrane regulacje rozporządzenia w sprawie cen transferowych obowiązujące od 18.07.2013 w tym m.in.:

  • „Usługi o niskiej wartości dodanej”
  • Koszty udziałowca (akcjonariusza)
  • Postanowienia dotyczące restrukturyzacji działalności 

Dokumentacja podatkowa w zakresie cen transferowych – aspekty praktyczne

  • Wybrane obowiązki dokumentacyjne
  • Sankcje wynikające z niedopełnienia obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej
  • Planowane zmiany w cenach transferowych od 2015 roku.

Organizator: Rödl & Partner

Terminy i lokalizacje spotkań "Ceny transferowe w praktyce":

29.05.2014 - Gliwice

Prelegent:
Renata Papała, specjalista ds. cen transferowych

Zgłoszenia do dnia 27.05.2014 przyjmujemy: faksem +48 32 330 12 05 lub mailowo anna.przybyla@roedl.pro

29.05.2014 - Poznań

Prelegent:
Michał Gosek, Senior Associate

Zgłoszenia do dnia 27.05.2014 przyjmujemy: faksem + 48 61 864 49 01 lub mailowo agnieszka.ogorkiewicz@roedl.pro .

28.05.2014 - Warszawa

Prelegent:
Magdalena Tuszyńska, Manager, doradca podatkowy

Zgłoszenia do dnia 26.05.2014 przyjmujemy: faksem + 48 22 696 28 01 lub mailowo joanna.dziel‎@‎roedl.pro .

Koszt uczestnictwa, wszystkich wymienionych wyżej szkoleń wynosi: 200 zł + 23% VAT za osobę. / 100 zł + 23% VAT za osobę dla klientów Rödl & Partner

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona, a warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie mailem potwierdzenia o rejestracji. Wysłanie zgłoszeń jest także równoznaczne z akceptacją przetwarzania danych osobowych i kontaktowych do celów związanych ze szkoleniami jak również promocją usług spółek grupy Rödl & Partner.