Kontakt
Tomasz Tuszyński

Manager
Phone: +48 22 244 00 81
E-Mail

Szkolenie kompleksowe finansowanie inwestycji w latach 2014-2020 organizowane jest przez Rödl & Partner oraz Deutsche Leasing Polska. Wspólnym mianownikiem wszystkich bloków tematycznych szkolenia są Fundusze Europejskie w latach 2014-2020. W pierwszej części omówione zostaną główne możliwości uzyskania dotacji w latach 2014-2020 w ramach finansowani konkretnych rodzajów inwestycji. W części drugiej będzie mowa o dotacji w aspekcie zagrożeń prawnych oraz wątpliwościach podatkowych. Na zakończenie zaprezentowane zostaną aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystanie dźwigni finansowej oraz główne modele finansowania inwestycji, w tym innowacyjny model „Finansowanie 100%”.

Program spotkania „Kompleksowe finansowanie inwestycji w latach 2014-2020”

I. Dotacje w latach 2014-2020

 • Dotacje na inwestycje w nowe maszyny
 • Dotacje w zakresie efektywności energetycznej
 • Dotacje na odnawialne źródła energii
 • Dotacje na badania i rozwój
 • Dotacje na informatyzację

II. Prawno-podatkowe aspekty dotacji

 • Odpowiedzialność spółek z tytułu realizacji umowy o dofinansowanie
 • Kiedy dotacja jest przychodem do opodatkowania
 • Kwalifikowalność podatku VAT
 • Podatkowe aspekty wartości niematerialnych i prawnych

III. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

 • Strategie lewarowania zagranicznych inwestycji w Polsce
 • Analiza źródeł finansowania w latach 2007-2013
 • Mechanizm zarządzania płynnością finansową

Organizator: Deutsche Leasing Polska oraz Rödl & Partner

Data i lokalizacja szkolenia: Kompleksowe finansowanie inwestycji w latach 2014-2020

29.10.2014 Gliwice

Prelegenci:
Tomasz Tuszyński, Rödl & Partner,  starszy konsultant
Sebastian Mackiewicz, Rödl & Partner, konsultant ds. UE
Jarosław Hein, Rödl & Partner, adwokat, doradca podatkowy, Associate Partner
Artur Wróbel, Deutsche Leasing Polska, kierownik zespołu German Desk

Zaproszenie i program: Szkolenie Kompleksowe finansowanie inwestycji w latach 2014-2020

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: Kompleksowe finansowanie inwestycji w latach 2014-2020

Zgłoszenia do dnia 30.09.2014 przyjmujemy: faksem + 48 22 696 28 01 lub mailowo pl.grants‎@‎‎roedl.pro  

30.10.2014 – Poznań

Prelegenci:
Tomasz Tuszyński, Rödl & Partner, starszy konsultant 
Sebastian Mackiewicz, Rödl & Partner, konsultant ds. UE
Mikołaj Przybył, Rödl & Partner, doradca podatkowy, Senior Associate
Artur Wróbel, Deutsche Leasing Polska, kierownik zespołu German Desk

Zaproszenie i program: Szkolenie Kompleksowe finansowanie inwestycji w latach 2014-2020

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie: Kompleksowe finansowanie inwestycji w latach 2014-2020

Zgłoszenia do dnia 30.09.2014 przyjmujemy: faksem + 48 22 696 28 01 lub mailowo pl.grants‎@‎‎roedl.pro    

Dodatkowe informacje o szkoleniu: Kompleksowe finansowanie inwestycji w latach 2014-2020:

Koszt uczestnictwa, we wszystkich wymienionych wyżej szkoleniach wynosi: 200 zł + 23% VAT za osobę / dla klientów  Deutsche Leasing Polska oraz Rödl & Partner bezpłatne.

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona, a warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie mailem potwierdzenia o rejestracji. Z jednej firmy udział mogą wziąć maksymalnie 2 osoby. Szkolenie będzie prowadzone w języku polskim. Wysłanie zgłoszeń jest także równoznaczne z akceptacją przetwarzania danych osobowych i kontaktowych do celów związanych ze szkoleniami jak również promocją usług spółek grupy Rödl & Partner.