Kontakt
dr hab. / dr Marcin Jamroży

doradca podatkowy, radca prawny
Partner
Phone: +48 22 244 00 20
E-Mail

Każdy przedsiębiorca, który dokonuje transakcji transgranicznych, powinien mieć na uwadze, że mogą one generować obowiązek poboru podatku u źródła. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego uporządkujemy Państwa wiedzę z zakresu tego podatku w świetle aktualnych regulacji prawnych oraz wskażemy na najbardziej sporne kwestie w orzecznictwie sądowo administracyjnym i stanowiskach organów podatkowych. Podpowiemy również, na co zwrócić uwagę w transakcjach z nierezydentami, aby zminimalizować ryzyko sporu z organami podatkowymi w obszarze tego podatku. 

Program spotkania:

Część I

  • Certyfikat rezydencji i konsekwencje jego braku 
  • Opodatkowanie dywidend
  • Opodatkowanie odsetek

Część II 

  • Użytkowanie urządzeń przemysłowych
  • Licencja na programy komputerowe
  • Usługi niematerialne

Organizator: Rödl & Partner

Terminy i lokalizacje:

08.05.2014 - Warszawa

Prelegent:

Dr Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny

Zgłoszenia przyjmujemy: faksem + 48 22 696 28 01 lub mailowo joanna.dziel‎@‎roedl.pro .

Koszt uczestnictwa, wszystkich wymienionych wyżej szkoleń wynosi: 200 zł + 23% VAT za osobę. / 100 zł + 23% VAT za osobę dla klientów Rödl & Partner

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona, a warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie mailem potwierdzenia o rejestracji. Wysłanie zgłoszeń jest także równoznaczne z akceptacją przetwarzania danych osobowych i kontaktowych do celów związanych ze szkoleniami jak również promocją usług spółek grupy Rödl & Partner.