Kontakt
Magdalena Ludwiczak

biegły rewident
Partner
Phone: +48 61 624 49 43
E-Mail

Koniec roku to czas dla przedsiębiorców niezwykle intensywny. Firmy przygotowują się m.in. do zamknięcia roku finansowego. Jest to pewien rozciągnięty w czasie proces, na który składa się szereg elementów. Do zadań firmy należy przede wszystkim: przeprowadzenie inwentaryzacji, ustalenie wysokości koniecznych odpisów i rezerw, dokonanie wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów, sporządzenie sprawozdania finansowego. 

Zapraszamy Państwa na szkolenie Zamknięcie roku w czasie którego omówimy terminy i wątpliwe kwestie rachunkowo-podatkowe związane z zamknięciem roku.

Program spotkania "Zamknięcie roku"

I. Etapy zamknięcia ksiąg rachunkowych 

 • Inwentaryzacja
 • Wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości i podatków
  • Podatek odroczony
  • Utrata wartości

II.  Wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości i podatków

 • Leasing
 • Wybrane aspekty opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej w świetle aktualnego orzecznictwa
 • Najczęstsze błędy w sprawozdaniach finansowych
   

Organizator: Rödl & Partner

Terminy i lokalizacje spotkań "Zamknięcie roku"

9.12.2015 - Poznań

Prelegenci:
Magdalena Ludwiczak, Biegły rewident, Partner
Izabela Karolak, Doradca podatkowy
Tomasz Martyniuk, Biegły rewident, Senior Associate

Zaproszenie, program i formularz zgłoszeniowy: szkolenie "Zamknięcie roku"

Zgłoszenia do dnia 4.12.2015 przyjmujemy: faksem +48 61 864 49 01 lub mailowo agnieszka.ogorkiewicz‎@‎roedl.pro .

Koszt uczestnictwa, wszystkich wymienionych wyżej szkoleń wynosi: 200 zł + 23% VAT za osobę. / 100 zł + 23% VAT za osobę dla klientów Rödl & Partner

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona, a warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie mailem potwierdzenia o rejestracji. Wysłanie zgłoszeń jest także równoznaczne z akceptacją przetwarzania danych osobowych i kontaktowych do celów związanych ze szkoleniami jak również promocją usług spółek grupy Rödl & Partner.

Rödl & Partner

ul. Górki 7
60-204 Poznań

Теl: +48 61 864 49 00
Telefax: +48 61 864 49 01
E-Mail: poznan‎@‎roedl.pro
strona internetowa: www.roedl.com/pl
mapa dojazdu