Kontakt
dr hab. / dr Marcin Jamroży

doradca podatkowy, radca prawny
Partner
Phone: +48 22 244 00 20
E-Mail

Agnieszka Regulska

biegły rewident
Associate Partner
Phone: + 48 22 244 00 71
E-Mail

Program szkolenia: Pozyskiwanie kapitału z emisji obligacji

1) Obligacje jako alternatywne źródło finansowania

  • Rodzaje obligacji i ich wykorzystanie w strukturze finansowania Spółki
  • Korzyści dla Spółki z emisji obligacji i notowania ich na Catalyst
  • Wpływ standingu finansowego Spółki na oprocentowanie obligacji

2) Proces emisji obligacji i obowiązki wynikające z wyemitowanych obligacji

  • Proces emisji obligacji i rola domu maklerskiego
  • Rodzaje kowenantów oraz ich rola w procesie emisji
  • Obowiązki informacyjne emitentów obligacji

3) Obligacje – aspekty podatkowe i rachunkowe

Organizator: Rödl & Partner oraz Navigator Debt Advisory

Data i lokalizacja szkolenia: Pozyskiwanie kapitału z emisji obligacji

10.12.2014 - Warszawa

Prowadzący:
Krzysztof Dziubiński, Prezes Zarządu (Navigator Debt Advisory)
Mateusz Mucha, Wiceprezes Zarządu (Navigator Debt Advisory)
dr Marcin Jamroży, Partner, doradca podatkowy, radca prawny (Rödl & Partner)
Agnieszka Regulska, Associate Partner, biegły rewident (Rödl & Partner)

Zaproszenie, program i formularz zgłoszeniowy: szkolenie "Pozyskiwanie kapitału z emisji obligacji"

Zgłoszenia do dnia 4.12.2014 przyjmujemy: faksem + 48 22 696 28 01 lub mailowo joanna.dziel‎@‎roedl.pro 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 200 zł + 23% VAT za osobę. / 100 zł + 23% VAT za osobę dla klientów Rödl & Partner 

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona, a warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie mailem potwierdzenia o rejestracji. Wysłanie zgłoszeń jest także równoznaczne z akceptacją przetwarzania danych osobowych i kontaktowych do celów związanych ze szkoleniami jak również promocją usług spółek grupy Rödl & Partner.