Kontakt
Magdalena Ludwiczak

biegły rewident
Partner
Phone: +48 61 624 49 43
E-Mail

Therese Baginski

biegły rewident
Partner
Phone: +48 (71) 60 60 000
Fax: +48 (71) 60 60 131
E-Mail

O potrzebie niezależnych, rzetelnych usług audytorskich dla międzynarodowych przedsiębiorstw mówi się w ostatnich latach dużo szerzej niż kiedykolwiek wcześniej w historii zawodu biegłego rewidenta. Skandale księgowe, które miały miejsce w ostatniej dekadzie oraz wydarzenia mające wpływ na kryzys finansowy wywołały zaniepokojenie wśród klientów i przedstawicieli branży.

Dlatego też dzisiaj bardziej niż dawniej ważne jest, aby wszelkie kwestie związane z usługami audytorskimi oraz okołoaudytorskimi powierzyć kompetentnemu partnerowi. To, iż firma Rödl & Partner jest takim partnerem, potwierdzają stale nasi klienci – i jest to dla nas słusznym powodem do dumy.

Rödl & Partner posiada unikalną strukturę zintegrowanego ogólnoświatowego przedsiębiorstwa. Właśnie to, w połączeniu z naszym podejściem do wysokiej jakości usług biegłych rewidentów, dobrze przygotowało nas na kryzys gospodarczy na świecie.

Dzięki oddziałom zlokalizowanym w głównych ośrodkach gospodarczych świata możemy oferować usługi badania sprawozdań finansowych na całym świecie zgodnie z lokalnymi zasadami rachunkowości jak i przepisami obowiązującymi w kraju siedziby spółki macierzystej.

Również badania specjalne, takie jak badania planu podziału lub połączenia przedsiębiorstw, oraz czynności okołoaudytorskie, np. finansowe due diligence czy wycena przedsiębiorstwa, są integralnymi składnikami naszego codziennego warsztatu. W tym zakresie oferujemy fachową wiedzę - w szczególności klientom z obszaru niemieckojęzycznego, szukającym na rynku równorzędnych partnerów.