Kontakt
Magdalena Ludwiczak

biegły rewident
Partner
Phone: +48 61 624 49 43
E-Mail

Therese Baginski

biegły rewident
Partner
Phone: +48 (71) 60 60 000
Fax: +48 (71) 60 60 131
E-Mail

W międzynarodowym środowisku biznesowym gdzie marże, a tym samym wypłacane premie są coraz niższe, najważniejsze osoby w organizacji mogą stanąć w obliczu tzw. konfliktu motywacyjnego. Co więcej, wewnętrzne systemy kontroli nie zawsze nadążają za najnowszymi zmianami w organizacjach międzynarodowych.

Taka sytuacja może prowadzić do znaczącego wzrostu ryzyka wystąpienia nadużyć wewnątrz organizacji. Aby stawić czoła temu ryzyku potrzeba profesjonalnego usługodawcy z prawdziwie międzynarodowym doświadczeniem i specjalistycznym „know-how”, który będzie potrafił przeprowadzić szybką i skuteczną kontrolę.

Badanie nadużyć finansowych zwykle obejmuje analizę następujących ryzyk:

  • oszukańcza sprawozdawczość finansowa
  • nieprawdziwa prezentacja wynikająca ze sprzeniewierzenia środków
  • niewłaściwe lub niedozwolone wydatki, w tym łapówki i inne nienależne płatności
  • wykorzystywanie własnej pozycji, w tym wyłudzanie procentów od udziału
  • naruszenia przepisów ustawowych i wykonawczych 

Nasze usługi w zakresie badania nadużyć obejmują standardowo:

  • doradztwo w zakresie zapobiegania oszustwom i ocenę ryzyka 
  • stworzenie środowiska kontroli i systemu nadzoru
  • rozpoznawanie elektronicznych dowodów oszustw
  • usługi rzeczoznawców
  • zintegrowane usługi w zakresie rozpoznawania i rozwiązywania sporów za pośrednictwem zespołów multidyscyplinarnych