Kontakt
Magdalena Ludwiczak

biegły rewident
Partner
Phone: +48 61 624 49 43
E-Mail

Therese Baginski

biegły rewident
Partner
Phone: +48 (71) 60 60 000
Fax: +48 (71) 60 60 131
E-Mail

Rödl & Partner oferuje usługi badania sprawozdań finansowych sporządzanych na całym świecie zgodnie z lokalnymi zasadami rachunkowości jak i z przepisami obowiązującymi w kraju siedziby spółki macierzystej.  

Nasze usługi audytorskie obejmują wszystko, czego można oczekiwać od audytora międzynarodowego. Tak więc, prowadzimy – zgodnie z obowiązującymi standardami – badanie sprawozdań finansowych klienta, sporządzonych wg US GAAP, IFRS, PL GAAP lub HGB.

Jesteśmy tak samo dobrze przygotowani do pracy według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), jak i niemieckich czy amerykańskich ogólnie przyjętych standardów rachunkowości w dowolnym miejscu na świecie, pod kierunkiem naszych ekspertów z poszczególnych krajów.  

Potrafimy zbadać sprawozdania finansowe sporządzone także wg innych standardów korzystając z wiedzy naszych ekspertów w danym kraju. Unikalna struktura firmy Rödl & Partner gwarantuje to, iż badania sprawozdań finansowych na całym świecie prowadzone są przez nas z zachowaniem jednolitego, wysokiego poziomu. Ponieważ współdziałamy ze współpracownikami z naszej firmy, stosujemy te same metody i podejście, co zapewnia dokładność, spójność  oraz szybkość działania.

Jesteśmy przekonani o słuszności podejścia do audytu, który skierowany jest na zrozumienie ryzyk charakterystycznych dla danej działalności. Staramy się przedstawić spółkom-matkom oraz ich udziałowcom pełny obraz sytuacji finansowej ich przedsiębiorstw jak również wyzwań i możliwości, jakie je czekają. 

Bardziej niż narzędzi programowych, nasze podejście wymaga wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych ludzi, których, jak sądzimy, zdecydowanie nam nie brakuje.

Badanie sprawozdań finansowych jest procesem bardzo złożonym. Jeśli przeprowadza się je wg rygorystycznych standardów, zwiększa ono wartość firmy klienta.

Jeżeli

  • myślą Państwo o zmianie firmy audytorskiej,
  • potrzebują Państwo usług badania przez biegłego rewidenta zatrudnionego w firmie obecnej w wielu głównych centrach gospodarczych świata,
  • szukają Państwo firmy audytorskiej o wielkości i strukturze, które sprawią, iż będziecie Państwo wysoko cenionym klientem wraz z wszystkimi Państwa spółkami zależnymi na świecie, nawet jeśli Państwa firma nie jest wiodącą, multimiliardową spółką,
  • nie mają Państwo pewności, czy firmy audytorskie wybrane dla Państwa zagranicznych spółek zależnych postrzegają Państwa grupę i jej udziałowców, jako swoich klientów końcowych,
  • obawiają się Państwo, że obecna firma audytorska niedostatecznie rozumie międzynarodowy aspekt Państwa działalności, aby móc przeprowadzić skuteczne badanie, wówczas
    skorzystanie z usług Rödl & Partner będzie właściwą decyzją