Kontakt
Karolina Sieraczek

radca prawny
Senior Associate
Phone: +48 71 60 60 415
E-Mail

Po kilku latach negocjacji uchwalone zostało unijne rozporządzenie zapewniające jednolitą ochronę danych osobowych w całej UE. Głównym założeniem nowej regulacji jest wzmocnienie poziomu ochrony danych m.in. poprzez nałożenie na przedsiębiorców dodatkowych obowiązków oraz wprowadzenie dotkliwych sankcji finansowych za ich naruszenie. 

W świetle przepisów unijnego rozporządzenia, przedsiębiorcy będą mieli obowiązek zgłaszania do organu ochrony danych osobowych (w Polsce do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - GIODO) każdego przypadku naruszenia danych osobowych. W przypadku gdy naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, przedsiębiorca będzie obowiązany zawiadomić o takim naruszeniu osobę, której dane dotyczą.  

Przedsiębiorcy nie będą mieli już obowiązku rejestracji baz danych, ale zmuszeni będą powoływać wewnętrznego Inspektora Danych Osobowych (osoba ta zastąpi obecnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji). 

Za nieprzestrzeganie nowych obowiązków przez przedsiębiorców przewidziane są administracyjne kary finansowe wynoszące nawet do 20 milionów euro lub 4% rocznego światowego obrotu. 

Nowe regulacje zaczną obowiązywać w państwach członkowskich od maja 2018 r. W związku z faktem, że wprowadzają one szereg bardzo istotnych zmian, już teraz warto dostosować wewnętrzne standardy (w tym dokumentację) do nowych wymogów. 

W przypadku gdyby byli Państwo zainteresowani naszą pomocą w przeanalizowaniu praktyk stosowanych w Państwa przedsiębiorstwie oraz dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych pod kątem ich zgodności z obecnymi, a także nadchodzącymi regulacjami, służymy wsparciem i doradztwem prawnym. Nasi adwokaci jak i radcowie prawni oferują doradztwo prawne także w innych dziedzinach. Są dostępni dla Państwa w biurach Rödl & Partner: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Warszawa, Wrocław

22.06.2016 r.