Material som publiceras på Rödl & Partners hemsida är endast avsett för allmän information och skall inte användas som professionell rådgivning. Det kan finnas risk för att innehållet inte är helt uppdaterat, uttömmande eller korrekt. Rödl & Partner  ansvarar inte för och har inga förpliktelser för material på Rödl & Partners hemsida och kan när som helst och utan meddelande, ändra, uppdatera, radera och/eller komplettera information, produkter eller tjänster på hemsidan. Eventuellt otillåtet användande av information på denna hemsida sker på användares egen risk. Rödl & Partner ansvarar inte heller för och har inga förpliktelser för material på annan hemsida med länk till eller från Rödl & Partners hemsida.

Inte någon del av informationen på Rödl & Partners hemsida utgör ett bindande anbud. Användare kan inte lämna anbud eller göra beställningar på Rödl & Partners hemsida, om inte annat uttryckligen anges.