Rödl är ett registrerat EG-varumärke som tillhör Rödl & Partner.

Material som publiceras på Rödl & Partners hemsida tillhör Rödl & Partner eller används med tillstånd från rättsinnehavaren till sådant material.

All framställning av exemplar, oaktat media, framförande, spridning eller visning eller annan överföring till allmänheten av material på hemsidan är förbjuden utan Rödl & Partners medgivande, förutom för strikt privat bruk.