Rödl & Partner ponúka interdisciplinárne služby v oblasti auditu, daňového poradenstva, právneho poradenstva, podnikového poradenstva a Business Process Outsourcing. 

Na celom svete podporujeme firmy pri cezhraničných priamych investíciách a projektoch. Našimi klientmi sú predovšetkým stredne veľké, rodinné podniky so zahraničnými dcérskymi spoločnosťami a medzinárodnými projektmi. 

Od svojho založenia v roku 1977 v južnom Nemecku spoločnosť Rödl & Partner vybudovala sieť 108 vlastných pobočiek v 50 krajinách, v ktorých pre nás pracuje 200 partnerov a 4500 zamestnancov, z toho 437 advokátov, 269 audítorov a 430 daňových poradcov. 

Objem honorárov spoločnosti Rödl & Partner je možné takmer rovnomerne rozdeliť do týchto troch kľúčových oblastí: 34 % služby z oblasti auditu, 33 % právne služby a 27 % služby daňového poradenstva. Zvyšok pripadá na poradenské služby v súvislosti s účtovníctvom. 

Rödl & Partner je v Nemecku šiesta najväčšia audítorská spoločnosť a medzi advokátskymi kanceláriami jej patrí 16. miesto. Naše know-how a rozsiahla medzinárodná sieť kancelárií Rödl & Partner poskytuje našim klientom istotu kvalitného a kompetentného poradenstva v celosvetovom meradle

  Celosvetovo
Pobočky 108
Zamestnanci 4500
Advokáti 437
Audítori 269
Daňoví poradcovia 430
Podnikoví poradcovia a konzultanti v oblasti IT 360