Zodpovednosť za redakčný obsah podľa § 55 ods. 2 Štátnej zmluvy o rozhlase:

Prof. Dr. Christian Rödl
Äußere Sulzbacher Straße 100
90491 Nürnberg

Údaje podľa § 5 nemeckého Zákona o poskytovaní telekomunikačných služieb (Telemediengesetz):

Poskytovateľ:

1.    Rödl Global Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Äußere Sulzbacher Straße 100
90491 Nürnberg
Tel.: +49 (9 11) 91 93-0
Fax: +49 (9 11) 91 93-1900
Email: info‎@‎roedl.de
 
Konateľ:
Prof. Dr. Christian Rödl, advokát, daňový poradca, odborný poradca pre medzinárodné daňové právo
 
Obchodný register:
Okresný súd Norimberg, HRB 24869
 
Označenie profesie:
Advokátska spoločnosť
Označenie profesie bolo udelené v:
Spolkovej republike Nemecko
Dozorný orgán:
Spoločnosť Rödl Global Rechtsanwaltsgesellschaft mbH podlieha dozoru predstavenstva Komory advokátov Norimberg:
 
Predstavenstvo Komory advokátov Norimberg / Vorstand der Rechtsanwaltskammer Nürnberg
Fürther Straße 115
90429 Nürnberg
 
Príslušná komora:
Pre spoločnosť Rödl Global Rechtsanwaltsgesellschaft je príslušná:
 
Komora advokátov Norimberg / Rechtsanwaltskammer Nürnberg
Fürther Straße 115
90429 Nürnberg
Tel.: +49 (9 11) 9 26 33-0
Fax: +49 (9 11) 9 26 33-33
Email: info‎@‎rak-nbg.de
http://www.rak-nbg.de

Stavovské ustanovenia
Príslušné stavovské ustanovenia pre advokátske spoločnosti v Nemecku sú:

  • Spolkový advokátsky poriadok (Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO)),
  • Profesijný poriadok pre advokátov (Berufsordnung für Rechtsanwälte (BORA)),
  • Zákon o odmeňovaní advokátov (Gesetz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte (RVG)),
  • Poriadok pre špecializovaných advokátov (Fachanwaltsordnung (FAO)),
  • Etický kódex advokátov Európskej únie (die Berufsregeln der Rechtsanwälte der Europäischen Gemeinschaft),
  • Zákon o činnosti európskych advokátov v Nemecku (Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG))

Všetky texty sú k dispozícii na webovej stránke Spolkovej komory advokátov www.brak.de pod Stavovské právo (Berufsrecht).

2.    Rödl International GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Äußere Sulzbacher Straße 100
90491 Nürnberg
Tel.: +49 (9 11) 91 93-0
Fax: +49 (9 11) 91 93-1900
Email: info‎@‎roedl.de
Konateľ:

Prof. Dr. Christian Rödl, advokát, daňový poradca, odborný poradca pre medzinárodné daňové právo
Dr. Peter Bömelburg, audítor, daňový poradca
Dr. José A. Campos Nave, advokát
Dr. Bernd Keller, audítor, daňový poradca
Dr. Thilo Ketterer, audítor
Wolfgang Kraus, audítor, daňový poradca
Martin Wambach, audítor, daňový poradca
Dr. Hans Weggenmann, daňový poradc

Obchodný register:
Okresný súd Norimberg, HRB 21363

Označenie profesie:
Audítorská spoločnosť (Wirtschaftsprüfungsgesellschaft)
Označenie profesie bolo udelené v:
Spolkovej republike Nemecko
Dozorný orgán:
Spoločnosť Rödl International GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft podlieha dozoru nemeckej Komory audítorov:
Komora audítorov – verejnoprávne združenie /
Wirtschaftsprüferkammer
- Körperschaft des öffentlichen Rechts –
Rauchstraße 26
10787 Berlin
Príslušná komora:
Pre spoločnosť Rödl International GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft je príslušná:
Komora audítorov – verejnoprávne združenie /

Wirtschaftsprüferkammer
- Körperschaft des öffentlichen Rechts –
Rauchstraße 26
10787 Berlin
Tel.: +49 (30) 72 61 61-0
Fax: +49 (30) 72 61 61-212
Email: kontakt‎@‎wpk.de
http://www.wpk.de

Stavovské ustanovenia

Príslušné stavovské ustanovenia pre audítorské spoločnosti v Nemecku sú:

  • Audítorský poriadok (Wirtschaftsprüferordnung (WPO))
  • Etický kódex  pre audítorov a prísažných audítorov (Berufssatzung für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer (BS WP/vBP)),
  • Stanovy pre kontrolu kvality (Satzung für Qualitätskontrolle) a
  • Nariadenie o poistení zodpovednosti pri výkone povolania audítora (Wirtschaftsprüfer-Berufshaftpflichtverordnung (WPBHV)).

Všetky texty sú k dispozícii na webovej stránke nemeckej Komory audítorov www.wpk.de pod Rechtsvorschriften (Právne predpisy).

3.    Rödl Consulting AG
Äußere Sulzbacher Str. 100
90491 Nürnberg
Tel.: +49 (9 11) 5 97 96-0
Fax: +49 (9 11) 5 97 96-200
Email: crm‎@‎roedl.de

Predstavenstvo:
Jörg Hattenbach
Axel Knobe
Michael Kolbenschlag

 

Predseda dozornej rady:
Wolfgang Kraus

 

Obchodný register:
Okresný súd Norimberg, HRB 24026

IČ DPH:
DE 207 308 329

Pre mimosúdne urovnanie sporov, ktoré vznikli z právnych úkonov uskutočnených on-line, zriadila Európska Únia pod nasledovným odkazom on-line platformu ("OS-platforma"): www.ec.europa.eu/consumers/odr/.