Kontakt
Małgorzata Guzińska-Błońska

biegły rewident
Associate Partner
Phone: +48 58 520 38 73
E-Mail

Tomasz Modzelewski

doradca podatkowy
Senior Associate
Phone: +48 22 244 00 21
E-Mail

Zapraszamy na szkolenie: Środki trwałe w prawie bilansowym i prawie podatkowym. Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia, które najczęściej wzbudzają wątpliwości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Na szczególną uwagę w tym temacie zasługują naszym zdaniem:

 • ustalenie wartości początkowej środków trwałych,
 • amortyzacja bilansowa i podatkowa,
 • inwentaryzacja środków trwałych,
 • utrata wartości aktywów,
 • leasing – ujęcie podatkowe i bilansowe.

Program spotkania Środki trwałe w prawie bilansowym i prawie podatkowym:

I.

 • Ustalenie wartości początkowej środków trwałych
 • Amortyzacja bilansowa i podatkowa
 • Inwentaryzacja środków trwałych

II.

 • Zasady amortyzacji podatkowej
 • Wartość początkowa – zasady ustalania i zasady zmiany w okresie amortyzacji
 • Metody i stawki amortyzacji – możliwości optymalizacyjne
 • Wydatki na remont i modernizację – w definicji i na przykładach

III.  

 • Utrata wartości aktywów
 • Leasing – ujęcie podatkowe i bilansowe

Organizator: Rödl & Partner

Terminy i lokalizacje spotkań "Środki trwałe w prawie bilansowym i prawie podatkowym":

26.11.2015 - Gdańsk

Prelegenci:
Małgorzata Guzińska-Błońska, Biegły rewident, Associate Partner
Tomasz Modzelewski, Doradca podatkowy, Senior Associate

Zaproszenie, program i formularz zgłoszeniowy: szkolenie "Środki trwałe w prawie bilansowym i prawie podatkowym"

Zgłoszenia do dnia 23.11.2015 przyjmujemy:
faksem + 48 58 520 27 20 lub mailowo marta.sikorska‎@‎roedl.pro .

29.10.2015 - Poznań

Prelegenci:
Katarzyna Orczyk, Doradca podatkowy
Tomasz Martyniuk, Biegły rewident, Senior Associate

Zaproszenie, program i formularz zgłoszeniowy: szkolenie "Środki trwałe w prawie bilansowym i prawie podatkowym"

Zgłoszenia do dnia 27.10.2015 przyjmujemy:
faksem + 48 61 864 49 01 lub mailowo agnieszka.ogorkiewicz‎@‎roedl.pro.

Koszt uczestnictwa, wszystkich wymienionych wyżej szkoleń wynosi: 200 zł + 23% VAT za osobę. / 100 zł + 23% VAT za osobę dla klientów Rödl & Partner

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona, a warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie mailem potwierdzenia o rejestracji. Wysłanie zgłoszeń jest także równoznaczne z akceptacją przetwarzania danych osobowych i kontaktowych do celów związanych ze szkoleniami jak również promocją usług spółek grupy Rödl & Partner.