Kontakt
Michał Prokop

Adwokat
Manager
Phone: +48 22 244 00 76
E-Mail

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników spotyka się z sytuacją, w której następuje z różnych przyczyn rozstanie z pracownikiem. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego uporządkujemy Państwa wiedzę z zakresu prawa pracy w aspekcie rozwiązania stosunku pracy tak ze strony pracodawcy jak i pracownika. Podpowiemy również, na co zwrócić uwagę sporządzając odpowiednie dokumenty jak i przeprowadzając rozmowę z pracownikiem.

Program spotkania "Rozstanie z pracownikiem":

Część I

  • Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem przez pracownika
  • Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem przez pracodawcę
  • Porozumienie stron

Część II

  • Zwolnienia grupowe
  • Szczególna ochrona pracowników przed wypowiedzeniem
  • Praktyczne zagadnienia związane z rozwiązaniem stosunku pracy

Organizator: Rödl & Partner

Terminy i lokalizacje spotkań "Rozstanie z pracownikiem":

29.05.2015 - Gdańsk

Prelegent:
Michał Prokop, adwokat, Senior Associate

Zaproszenie, program i formularz zgłoszeniowy: szkolenie "Rozstanie z pracownikiem"

Zgłoszenia do dnia 07.07.2014 przyjmujemy: faksem + 48 58 520 27 20 lub mailowo marta.sikorska‎@‎roedl.pro .  

Koszt uczestnictwa, wszystkich wymienionych wyżej szkoleń wynosi: 200 zł + 23% VAT za osobę. / 100 zł + 23% VAT za osobę dla klientów Rödl & Partner

Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc na poszczególne szkolenia jest ograniczona, a warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie mailem potwierdzenia o rejestracji. Wysłanie zgłoszeń jest także równoznaczne z akceptacją przetwarzania danych osobowych i kontaktowych do celów związanych ze szkoleniami jak również promocją usług spółek grupy Rödl & Partner.